FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler17/04/2008

Regler om tillsyn av husdjur

Hur länge får en katt vara utan tillsyn?

Lawline svarar

Hej,frågor om tillsyn av husdjur regleras i djurskyddslagen som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1988:534 .Enligt 3 § skall ett djur ges "tillräcklig tillsyn". Något direkt svar på Din fråga kan alltså inte utläsas av lagen. Enligt lagens förarbeten (de utredningar som ligger till grund för lagstiftningen) skall tillsynen som huvudregel ske dagligen. Vidare sägs att beroende på vilket djur det handlar om och djurets ålder så kan det krävas att tillsynen sker ännu oftare.Svaret på Din fråga blir alltså att som utgångspunkt skall tillsyn av en katt ske dagligen om det inte finns någon särskild anledning till att det bör ske oftare, t.ex. om katten är väldigt ung.Vänliga hälsningar

Jonas ÖjelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?