FrågaSKATTERÄTTÖvrigt07/04/2008

Beräkning av kapitalvinsten på såld lägenhet

Hej! Jag har sålt min lägenhet. Ang reavinstbeskattningen skulle jag vilja veta vad som gäller. Jag köpte den för 250.000 kronor har nu sålt den för 1 milj. Jag har köpt en annan för 610.000. En del förbättringar blev gjorda på den gamla lägenheten före försäljningen. Totalt för cirka 15.000 kronor. Vad gäller för mäklararvodet som blir 29.500 kronor? Hur dras det av? När betalar jag skatten? Kan jag göra det så fort som möjligt? Hur räknar jag ut reavinstskatten?

Lawline svarar

Hej! För att beräkna kapitalvinsten på en bostadsrätt gör man på följande sätt. Kapitalvinsten är: Ersättningen för den avyttrade tillgången(1.000.000 kr) minskat med utgifterna för avyttringen (29.500 kr)och minskat med omkostnadsbeloppet(250.000+15.000*) =705.500 kr - vilket således är din kapitalvinst för försäljningen. Detta framgår av 44 kap 13§ i Inkomstskattelagen. Se http://www.lagen.nu/1999:1229 *OBS: förbättringsutgifter får endast beräknas som en del av omkostnadsbeloppet för de år då de sammanlagt uppgått till minst 5000 kr. Dessutom får man endast dra av förbättringsutgifter som gjorts under beskattningsåret eller de fem föregående åren och lägenheten måste vara i bättre skick jmf med tidigare pga. förbättringsarbetena. Detta enligt 46 kap 8-10§§ Inkomstskattelagen. Se http://www.lagen.nu/1999:1229 Om du sålde din lägenhet under 2007 skattar du 20% på 705.500 kr, men om du sålde den efter 2008 skattar du 22% på 705.500 kr. Detta då skatten höjdes efter årsskiftet som ett svar på övriga skattesänkningar. Om du sålde under 2008 och väljer att skatta för hela vinsten direkt blir skatten ca: 155.210 kr. Dock finns det som du säkert känner till möjlighet att begära uppskov med en viss del av kapitalvinsten. Detta är endast möjligt om man förvärvar en ersättningsbostad, vilket det framgår av din fråga att du gjort. Övriga förutsättningar för att kunna göra uppskov verkar föreligga i ditt fall, men mitt råd är att höra närmare med skatteverket där du är bosatt. Idag beräknas uppskovsbeloppet enligt följande: Kapitalvinsten (705.500kr) minskad med mellanskillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden (mellanskillnaden blir i ditt exempel 390.000kr) =315.500kr - vilket således blir det belopp du skulle kunna få uppskov med. Om du begär detta uppskov skattar du således bara för 22% på 390.000 kr = 85.800 kr och får uppskov med resten, dvs. uppskov med beskattningen. Detta enligt 47 kap 7§ Inkomstskattelagen. Se http://www.lagen.nu/1999:1229 Dock ska du ha i åtanke att man betalar en ränta på 0.5% av uppskovsbeloppet varje år, men det kanske ändå känns som ett bättre alternativ än att skatta av allt direkt. Det är ju helt upp till vad dig vad personligen föredrar. Uppskoven kan du sedan ha hur länge du vill så länge du köper en ny bostad varje gång du har sålt din ursprungsbostad. När du deklarerar uppger du de uppgifter som du uppgav i din fråga och då beräknas din skatt automatiskt utifrån dina uppgifter. Skatten på vinsten erlägger du vid taxeringen 2009 om du sålde din lägenhet 2008. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning
Rådgivare