Lösa ut syskon ur ärvd fastighet

Hej!

Vi är fyra syskon som har ärvt en fastighet taxerad till 1.4 mkr. Fastigheten har inget ingångsvärde.

Nu vill en av oss ha ut sin del.

Fråga 1. Hur snart skall detta ske?

Fråga 2. Vem betalar ev.kostnader för värdering och ev. mäklararvode?

Fråga 3. Är värdet upp till taxeringsvärdet befriat från skatt, om övriga syskon löser ut det fjärde. Alltså man betalar endast reaskatt på överskjutande belopp som uppstår vid marknadsvärderingen.

Fråga 4. Kan man erbjuda en summa som skulle motsvara den nettosumma som skulle bli över efter alla skatter och avgifter? För att på så sätt slippa betala skatt. Jag förstår då att en framtida försäljning medför att det fortafrande inte finns något ingångsvärde.

Fråga 5. Kan den som vill ha ut sin del själv välja hur ev. försäljning skall gå till väga såsom t.ex. högstbjudande?

Ja, det blev ju en del för Er att göra här, men jag hoppas att det går att få svar.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,Det framgår inte av din fråga om arvskifte har skett. Om inte arvskifte har skett kan det vara lämpligt att lösa frågan i bouppteckningen. Annars finns det ingen tidsgräns för när fastigheten kan säljas. Fastigheter har alltid ett ingångsvärde och vid arv gäller något som kallas kontinuitetsprincipen vilken innebär att ni får dela på det ingångsvärde som den ni ärvde fastigheten av hade.Vem som skall betala en värdering blir bara aktuellt om ni köper ut syskonet som vill sälja. Mest lämpligt är kanske att köpare och säljare delar på kostnaden. Detta är ej reglerat i lag och det är upp till er att avtala hur ni vill fördela kostnaderna. Men om ert syskon säljer till någon utomstående och ni accepterar detta är det orimligt att ni skall stå för kostnaden för värdering. Ni kommer dock antagligen behöva en värdering vid bouppteckningen om denna ej skett.Om ni köper ert syskons del för under dennes del av taxeringsvärdet räknas hela förvärvet som en gåva. Därför utlöses ingen reavinstskatt. Är köpeskillingen lika eller större än taxeringsvärdet rör det sig inte längre om en gåva och ev reavinst skall beskattas. Om bouppteckning och arvskifte skett och ert syskon vill ha marknadsmässig betalning blir reavinstbeskattning trolig aktuell.När det finns flera ägare till en fastighet så blir Lagen om samägande tillämplig http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Om en av er vill sälja kan han/hon ansöka hos tingsrätten om att fastigheten skall säljas på offentlig auktion. Samtliga ägare kan sedan ansöka om att domstolen skall fastställa ett lägsta pris på fastigheten. Förfarandet ovan gäller förutsatt att ni inte avtalat om att använda ett annat förfarande vid försäljning. Förutsatt att ni inte reglerat detta tidigare så är lösningen att ni säljer fastigheten eller når en lösning ni alla är överens om.Förhoppningsvis har ni inte skiftat arvet än försök i så fall att dela arvet så att syskonet som inte vill ha huset får något annat istället. Gamla köpeskillingar för fastigheten kan ni troligen annars få tag på hos inskrivningsmyndigheten.Hälsningar

Albert RoosRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”