FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/05/2008

Tvångsförsäljning av samboegendom

Jag vill lösa ut min fd sambo från hennes 50% iga ägande i en bostadsrätt för att själv bo kvar. Kan hon tvinga fram en tvångsförsäljning eller gäller sambolagen?

Lawline svarar

Hej Enligt sambolagen skall då ett samboförhållande upphör parets samboegendom delas genom bodelning. Den gemensamma bostaden samboegendom utgör och skall således delas. Av 16 § framgår att samboegendomen skall fördelas genom lotter. Dessa lotter skall motsvara varandra i värde. Uppgår den ena sambons lott till ett högre värde en den andra sambons, vilket ofta blir fallet då den ena sambon tilldelas den gemensamma bostaden, har den som tilldelas en lott med högre värde rätt att ersätta den andra i form av pengar (17 § 3 st sambolagen). Avslutningsvis kan sägas att din fd sambo ej kan tvinga fram en tvångsförsäljning så länge du kan betala det belopp som skulle krävas för att täcka hennes resterande laglott, dvs 50 % av samboegendomens värde. Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000