Rätt till inträde i bostadsrättsförening

Min son är snart 19 år, har fast inkomst, inga betalningsanmärkningar och har fått lån på banken för köp av fristående bostadsrättshus. Styrelsen nekar p g a ålder. Står inget i stadgarna om det. Hur går vi vidare?

Lawline svarar

Hej!Beslut om medlemsskap i en bostadsrättsförening fattas av föreningens styrelse se 2 kap. 1 § bostadsrättslagen (BRL) http://lagen.nu/1991:614#K2 . I princip är möjligheterna att neka någon medlemskap små om man uppfyller de krav som ställs i stadgarna, se 2 kap. 3§ BRL. Har en person som som ansöker om medlemskap ordnad ekonomi och inga betalningsanmärkningar kan styrelsen inte neka någon medlemskap av rent ekonomiska skäl.I stadgarna får man föreskriva vissa särskilda villkor för medlemskap. Det går att ställa upp krav på en viss ålder, exempelvis då det handlar om s.k. 55+ boenden. Eftersom det inte verkar vara fallet här och vad ni anger att det inte finns några särskilda krav vad gäller ålder kan medlemskap inte heller på denna grund nekas.Har styrelsen nekat en person inträde kan man gå vidare med ärendet till hyresnämnden som då får avgöra frågan om medlemskap, 2 kap. 10 § BRL. Det kan dock finnas fördelar, särskilt tidsvinster, att innan ärendet hänskjuts till hyresnämnden kontakta styrelsen och meddela att man har för avsikt att göra detta. Mer information om hyresnämnden hittar du via www.domstol.se.Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000