FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta23/02/2008

Ränta baserad på 6 § räntelagen

Hej!

Hjälp mig tack.

Skadestånd med 16.000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 december 2000 till dess betalning sker.

Evigt tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,Att ränta skall beräknas enligt 6 § räntelagen innebär att räntan uppgår till riksbankens referensränta, med ett tillägg av 8 procent. I dagsläget är referensräntan 4 procent, vilket innebär att räntan enligt 6 § räntelagen uppgår till 12 procent.Riksbanken ändrar emellertid referensräntan med jämna mellanrum. Den nuvarande räntan fastställdes den 1:a januari 2008. Sedan år 2000 har referensräntan varierat mellan 1,5 - 4,5 procent. Riksbankens referensränta hittar Du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409Eftersom räntan enligt 6 § räntelagen skall motsvara den, under fordrans bestånd, vid varje tidpunkt gällande referensräntan plus det ovannämnda tillägget om fyra procent, kan räntan bli krånglig att räkna ut.Kronofogden har dock en tjänst där man kan räkna ut ränta baserad på 6 § räntelagen, http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta

Enligt denna tjänst uppgår räntan på den fordran Du tar upp i frågan till c.a. 12.000:- (t.om. 080224).Jag hoppas att Du har blivit hjälpt av svaretMed vänliga hälsningar

David KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Ränta? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo