FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/03/2008

Bolagsmans rätt till kompensation vid uteslutning

Vad har en person som är delägare i ett handelsbolag rätt till för ekonomisk kompensation om denne blir uppköpt.

Del i vinst, inventarier m.m...

Lawline svarar

Hej!Jag är inte helt säker på att jag förstår vad du menar med att en bolagsman blir uppköpt.En delägare i handelsbolag kan sälja sin andel i företaget till någon annan, om de övriga delägarna tillåter det, 2:2 HBL. Det finns då inget direkt föreskrivet i lagen om ersättningen men rimligt är ju att den speglar andelen i resultat och förpliktelser som kommer med andelen.En bolagsman kan också uteslutas. Kompensationen är beroende av bolagsavtalet. Om ingenting finns avtalat gäller lagen om handelsbolag och enkla bolag, där det anges att utesluten bolagsman ska erhålla ett lösenbelopp som antas motsvara det denne erhållit om bolagsskifte hade ägt rum, 2:30 HBL. Ur de behållna tillgångarna i bolaget har delägaren rätt att återfå sin behållna insats enligt årsbokslutet. Om inget bokslut finns har delägaren rätt att utfå sin betalade insats. Även en förlust fördelas på bolagsmännen, 2:34 HBL.

Den behållna insatsen är den ränta på insats, skäligt arvode för utfört arbete och del i vinsten under räkenskapsåret, 2:6 och 2:8 HBL, denna kan lyftas och tas ut av delägaren eller bli kvar i bolaget, 2:10 HBL.Lagen om handelsbolag och enkla bolag hittar du http://lagen.nu/1980:1102.Med vänliga hälsningar

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000