FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt06/03/2008

Tillämplig lag m.m. vid äktenskapsskillnad

Enligt vilken lagstiftning om bodelning/skilsmässa skall ett svenskt par (båda svenska medborgare) upplösa sitt äktenskap då de ingått sitt äktenskap i svensk kyrka i Nordamerika och båda nu är folkbokförings-, och skattemässigt skrivna i ett europeiskt icke-EU-land?

Lawline svarar

Hej! Frågan om vilken stats domstol och vilken stats lagstiftning som ska tillämpas på äktenskapsskillnad med internationella inslag är juridiskt en fråga för de olika inblandade staternas inbördes internationella privaträtt. För staterna inom EU gäller en särskild förordning (Bryssel 2 a) som förenklar dessa frågor i förhållanden inom EU. Eftersom det i frågan rör sig om ett icke-EU-land så blir det nödvändigt att undersöka detta lands internationella privaträtt avseende domsrätt och tillämplig lag om paret vill upplösa sitt äktenskap i detta land. Möjligheten att upplösa äktenskapet i svensk domstol i enlighet med svensk rätt får undersökas i svensk internationell privaträtt. Enligt 3 kapitlet 2 § 1 punkten i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap får svensk domstol avgöra frågan om äktenskapsskillnad när båda makarna är svenska medborgare. Enligt 3 kap. 4 § ska talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk rätt om domstolen tar upp fallet. Det finns alltså ingen överstatlig regel som alltid pekar ut en viss stats domstolar och lag att handlägga frågan om äktenskapsskillnad, utan det kan vara så att flera stater genom sin interna lagstiftning har möjlighet att ta upp fallet. Det blir i så fall upp till makarna att avgöra var de anser det bäst att upplösa sitt äktenskap. Eftersom båda makarna i frågan har hemvist i en viss stat är det ganska troligt att denna stats lagstiftning möjliggör äktenskapsskillnad i detta land enligt detta lands lagstiftning. Men som ovan nämnts har makarna rätt att hänskjuta frågan till svensk domstol om de finner det mer lämpligt. Det är möjligt att den delstatliga amerikanska lagstiftningen även möjliggör en process i USA. Vid frågan vilket land man ska välja för att upplösa äktenskapet kan det vara av värde att notera att Sverige har en i jämförelse liberal äktenskapslagstiftning som möjliggör snabbare äktenskapsskillnad med kortare betänketider. Med vänlig hälsning
Emil JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”