FrågaSKATTERÄTTÖvrigt05/02/2008

Gåva från delägare i handelsbolag till närstående

Hej! Vi undrar om det blir några skattekonsekvekser för ett handelsbolag i kapitalvinstberäkningen när delägarna ger bort en näringsfastighet i gåva till en fysisk person (dotter), i slutet av 2007?

Lawline svarar

Hej! Om fastigheten blir, eller kan antas komma att bli privatbostad i och med överlåtelsen till dottern, skall den anses avyttrad till ett pris som motsvarar marknadsvärdet enligt 45:30 IL (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R807 ). Det innebär alltså att ni i inkomstslaget kapital blir beskattade för en fiktiv inkomst. Jag förutsätter att fastigheten inte utgör en lagertillgång i bolaget, vilket kan vara fallet om bolaget bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Om fastigheten inte kommer att utgöra privatbostad för dottern blir uttagsbeskattning enligt 22 kap IL heller inte aktuellt eftersom en kapitalvinst vid försäljning av en näringsfastighet i ett handelsbolag inte beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, utan i inkomstslaget kapital (13:4 IL). Det blir således inga omedelbara konsekvenser vid kapitalvinstberäkningen. Däremot kan det få konsekvenser vid en framtida försäljning av andelarna i handelsbolaget eftersom andelarnas anskaffningsutgift skall minskas med den skattskyldiges uttag ur bolaget enligt 50:5 2st IL (se http://www.lagen.nu/1999:1229#R920 ). Således kan det komma att bli en högre kapitalvinst att beskatta än vad som skulle ha varit fallet om gåvan av fastigheten till den närstående (dottern) aldrig ägt rum. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”