FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/01/2008

Preskription av skattefordran

Hej, Jag blev personligen betalningsansvarig för skatteskulder i mitt Aktiebolag som gick i konkurs för snart 5 år sedan. Skatteskulderna uppstod under ett antal månader där den första skulden uppstod i nov 2002 och den sista i juli 2003. Jag har i sammanställningen från både skatteverket och KFM sett att dessa skatteskulder om totalt nio st ses som separata men att de tillhör samma mål. Kommer dessa skatteskulder att preskriberas med automatik månad för månad vartefter preskriptionstiden för fem år går att applicera på var och en av skatteskulderne eller kommer preskriptionen att träda i kraft först vid utgången av 2008? Jag läste nånstans att man måste lämna in en preskriptionsinvändning för att en skuld skall preskriberas. Gäller detta även skatteskulder och hur gör jag isåfall detta?

Lawline svarar

Hej, Jag uppfattar det som att skatteverket och KFM har kontaktat för att få skatteskulderna betalda. Preskriptionstiden förlängs varje gång preskriptionen avbryts, genom t ex betalningsföreläggande, indrivning, utmätning. Om så inte är fallet gör du en preskriptionsinvändning när de försöker få betalt, givetvis förutsatt att preskription har inträtt. Den femåriga preskriptionstiden gäller för indrivning av den ursprungliga skatteskulden, den gäller alltså för bolaget. I ditt fall gäller antagligen Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130 . Det innebär att preskriptionstiden är 10 år. Hälsningar
Albert RoosRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”