FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/01/2008

Skadegörelse - att krossa glasrutor

Hej, jag och 3 kompisar är anmälda för att ha krossat 2 fönster på en busskur, dock så är jag oskyldig och gjorde inget, men är ändå anklagad, vad blir straffet? ps. är minderårig och ej tidigare straffad.

Lawline svarar

Hej! Det brott som du beskriver i din fråga, att krossa fönsterrutor på en busskur, går under rubriceringen skadegörelse, 12 kap 1 § Brottsbalken (BrB). Den som gjort sig skyldig till normalgraden av skadegörelse dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns ytterligare två grader av skadegörelse, åverkan (12 kap 2 § BrB) som är den ringare formen och grov skadegörelse (12 kap 3 §) som är den grövre formen av skadegörelse. Straffen för dessa brott är böter för åverkan respektive fängelse i högst fyra år för grov skadegörelse. I bedömningen över huruvida brottet är att betrakta såsom ringa eller grovt tas hänsyn till värdet av den skada som uppstått och ifall då brottet begåtts har uppstått synnerliga skada för någons liv eller hälsa, vilket föranleder att brottet betraktas såsom grovt. Den gärning som du beskriver i din fråga torde vara att ses som skadegörelse av normalgraden då inget tyder på att värdet skulle vara anmärkningsvärt högt eller lågt. Vidare kan sägas att din ålder kan ha betydande påverkan på den påföljd som följer av brottet. För det första så får straffet sättas under minimistraffet och för det andra så får en person som fyllt 15 men ej 18 år endast dömas till fängelse om synnerliga skäl föreligger. Alternativet till fängelse är i så fall sluten ungdomsvård. Detta brott i sig torde dock inte kunna föranleda sluten ungdomsvård såtillvida du inte tidigare begått brott. Den vanligaste påföljden för en person i din ålder och den mest sannolika i detta fall torde vara överlämnade till vård inom socialtjänsten. Enligt 11 § lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare skall åklagaren i dessa fall inhämta yttrande från socialnämnden. Socialnämndens yttrande skall innefatta en vårdplan, vilken skall vara en reaktion på det brott som du begått. Domstolen tar därefter ställning till socialnämndens tilltänkta behandling och kan även kombinera denna med dagsböter, högst 200, eller ungdomstjänst i lägst 20 högst 100 timmar. Det är svårt att säga vad påföljden för det brott kommer att bli då det görs en individuell bedömning där många omständigheter spelar in. Det kommer dock inte att röra sig om ett fängelse straff och troligtvis inte heller om sluten ungdomsvård. Troligtvis kommer det att röra sig om böter alternativt ungdomstjänst. Notera att du även kan bli skyldig att betala skadestånd till den som brottet begåtts emot. Skadeståndet skall motsvara värdet på den egendom som har förstörts och skall inte förväxlas med böter. För Brottsbalken se http://www.lagen.nu/1962:700 . Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”