Kräva att få gravrätten överskriven?

FRÅGA
Kan jag enligt lag kräva att min mamma skriver över gravrätten/gravbrevet för min avlidne far?Min mamma är numera omgift efter att ha varit änka i sex år. Kan jag enligt lag kräva att hon skriver över graven på mig, som är biologisk dotter till båda?
SVAR

Hej!Gravrätten regleras i begravningslagen kap. 7, se här . Den får endast utövas av den som i gravboken eller gravregistret är antecknad som innehavare av gravrätten. Om upplåtelsetid inte avtalats vara den i 25år.

Vad jag förstår av frågan har din mamma övertagit gravrätten från din far vid hans bortgång. Av 14§ framgår att

”När en gravrättsinnehavare avlider, får gravrätten gå över bara till

- någon som genom släktskap eller på något annat sätt har nära anknytning antingen till den avlidne gravrättsinnehavaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen, eller

- allmänna arvsfonden.

Gravrätten får inte gå över till någon som inte är villig att överta den.”Detta betyder att din mor har rätt att stå som gravinnehavare såvida hon är villig att överta den. Gravrätten torde då, enl. 15§ ha övergått om detta förordnades vid upplåtelsen eller genom ett senare skriftligt förordnande. I annat fall står det att den avlidnes efterlevande make och arvingar bestämmer till vem eller vilka av dem som gravrätten skall gå över. Detta är således ett stadgande som omfattar er båda. En tolkning av detta torde innebära att ni tillsammans skall komma överens om gravrätten då det sedan är dödsboet inom 6 månader från dödsfallet som skall meddela till vem som övertagit gravrätten. I annat fall blir det i slutändan upplåtaren som beslutar.Detta innebär att du inte kan kräva att din mamma skriver över gravrätten i den mening du menar. Möjligtvis kan det gå att tvista om detta. Då får ni vända er till kyrkogårdmyndighet eller liknande.Med vänlig hälsning,

Peter Ahlström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?