FrågaSKATTERÄTTÖvrigt26/01/2008

Bor i England och har sålt en bostadrätt i Sverige

Jag ar svensk medorgare bosatt i England sedan drygt 6 ar. Jag har just salt en bostadsratt i Sverige och undrar var jag ska betala skatt och hur mycket? Reavinsten blev runt 1.5 miljoner.

Lawline svarar

Hej! Vare sig du är begränsat eller obegränsat skattskyldig i Sverige för dina intäkter så är man alltid skattskyldig om man gör en kapitalvinst på en bostadsrätt eller fastighet som är belägen i Sverige. Detta enligt inkomstskattelagen 3 kap 18 § p 7. Se. www.lagen.nu/1999:1229. Detta enligt den sk. källstatsprincipen som innebär att man är skattskyldig för en inkomst där källan till inkomsten ligger, dvs. i ditt fall bostadsrätten. Då du är bosatt i England kan det hända att du blir beskattningsskyldig även där, detta löses dock alltid på något sätt, då dubbelbeskattning ej ska förekomma. Det görs antingen genom skatteavtal mellan Sverige och England eller genom avräkningsregler i engelsk lagstiftning. Angående detta får du kontakta det skatteinstitut som handlägger detta i England. Enligt svensk lagstiftning är du skattskyldig enligt IL 42 kap 1§. Se. www.lagen.nu/1999:1229. Kapitalvinstskatten i Sverige är 30 % enligt IL 65 kap 7 §. Se. www.lagen.nu/1999:1229. Utifrån din fråga verkar det som att du sålt din bostadsrätt nu under 2008. From. 1 jan 08 har kapitalvinstskatten höjts från 20 % till 22% (egentligt uttryckt enligt kvotering: från 2/3 av 30% till 22/30 av 30%) Detta har gjorts pga. andra skattesänkningar och medför tyvärr för din del att du måste skatta för 2 % mer. Har du sålt din BR under 08 kommer du alltså beskattas för 22 % av 1,5 milj. Det är försäljningstidpunkten som är avgörande för beskattningen, så om som du faktiskt sålde din BR under 07 så blir skatten 20 %. Tillträdesdagen eller slutbetalningsdagen spelar ingen roll för beskattningen. Värt att notera är att skattehöjningen endast avser privatbostäder. Är det så att din bostadsrätt klassas som näringsbostadsrätt så drabbas du ej av höjningen. Dock blir detta ändå mindre fördelaktigt ur skattesynpunkt då skattesatsen för dessa är 27 % av kapitalvinsten (enligt kvotering: 90 % av 30 % ). Hoppas detta hjälpt dig en bit på vägen. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”