FrågaSKATTERÄTTÖvrigt12/12/2007

Reavinstskatt 2008

Hej Försäljning av villafastighet år 2008. Vad blir skatten i procent? Hälsningar

Lawline svarar

Hej! Just nu är skatten på kapitalvinst enligt Inkomstskattelagens 65 Kapitels 7§ 30 %. Enligt samma lags 45 Kapitels 33§ skall dock bara två tredjedelar av vinsten räknas med vilket ger en skatt på 20 %. Dock har regeringen nu kommit med en proposition som ändrar sistnämnda § så att 22/30 av vinsten skall räknas med vilket ger en skatt på 22 % av vinsten. Denna lagändring kommer att gälla från och med 1 januari 2008, om riksdagen röstar igenom den, så säljs villan då kommer denna skattesats gälla. Se Inkomstskattelagen http://www.lagen.nu/1999:1229. Lycka till! Med vänliga hälsningar
Tobias AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?