FrågaEKONOMIÖvrigt08/12/2007

Skuldsanering m.m.

Hejsan jag undrar hur jag ska kunna fixa min ekonomi har många olika lån.

Lawline svarar

Hej, enligt skuldsaneringslagen som Du kan hitta http://www.lagen.nu/2006:548 finns det en möjlighet till skuldsanering, d.v.s. att en betalningsplan upprättas där alla inkomster (förutom för de mest nödvändiga utgifterna) går till att betala skulderna. Betalningsplanen gäller under en viss tid, normalt fem år, och efter denna tid är samtliga skulder avskrivna. För att skuldsanering skall beviljas krävs att den som ansöker om skuldsanering är s.k. kvalificerat insolvent. Det innebär att personen inte skall ha möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid. Det krävs dessutom att det bedöms som skäligt att bevilja personen skuldsanering. Det går inte att säga exakt hur stora skulder som krävs för att skuldsanering skall beviljas eftersom det är en individuell prövning av varje ärende och hänsyn dessutom tas till inkomstens storlek, skuldernas ålder och ett antal andra omständigheter. Enligt tidigare praxis kan dock sägas att skulder på ca 300 000 kr har inte ansetts vara tillräckligt för att bevilja skuldsanering. Ett annat lämpligt alternativ kan vara att kontakta en bank för att försöka samla alla lån på ett ställe. Genom att banken beviljar kredit kan alla lånen lösas av banken vilket ger banken ökade ränteintäkter eftersom Du då bara betalar ränta dit. Förhoppningsvis kan då få en något lägre räntekostnad totalt. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”