Särkullbarns arvsrätt

2007-11-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Då jag inte finner någon liknande fråga som den jag har så ställer jag den därför till er nu. Min fru och jag väntar nu vårt första gemensamma barn . Vi planerar även att skaffa ett hus inom en snar framtid. Nu är det dock så att jag har ett barn sedan tidigare som jag inte har någon kontakt med alls. Jag och min fru undrar därför hur vi ska kunna skydda henne och vårt gemensamma barn om jag eventuellt skulle gå bort. Vi har fått blandade svar och vänder oss därför till er. Räcker det med att allt (hus, besparingar, fonder, aktier m.m.) står på min fru eller måste vi även skriva ett äktenskapsförord för att hon ska kunna behålla allt vi äger vid mitt evetuella dödsfall?
SVAR
Hej!

Egendom som innehas av makar och som inte är enskild egendom (genom exempelvis äktenskapsförord eller testamente) är giftorättsgods (se ÄktB 7:1 http://www.lagen.nu/1987:230. Oavsett om exempelvis aktier eller besparingar står i ena makens namn, och faktiskt under äktenskapet tillhör denne, är detta ändå tillgångar som vid bodelning skulle fördelas mellan makarna (se ÄktB 9:1 http://www.lagen.nu/1987:230). Ett äktenskapsförord samt eventuella gåvohandlingar är därför nödvändiga för att säkerställa att egendom ägs endast av den ena maken, som enskild egendom. Detta skall man enligt min mening dock vara försiktig med då detta rejält snedfördelar äganderätten och skulle sätta dig i en mycket dålig situation vid exempelvis en skilsmässa. Jag rekommenderar starkt att Ni träffar en advokat för att prata igenom eventuella lämpliga ägarförhållanden om Ni vill ändra i dessa.

Vad gäller särkullbarn har dessa vad man kallar för ett förstärkt laglottsskydd. Detta innebär att barn har en okränkbar rätt till sin laglott, dvs. hälften av arvslotten (se ÄB 7:1 http://www.lagen.nu/1958:637). Det är möjligt att testamentera bort så mycket egendom att det inte kränker barnets laglott.

I fall där laglotten för ett särkullbarn kränks genom testamente eller gåva har barnet rätt att klandra detta (se ÄB 7:3 http://www.lagen.nu/1958:637).


Vänligen


Lisa Swanson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97705)