Ko som gjort skada på grannes åker

FRÅGA
Hej, min fråga gäller en grödaskada enligt följandeEn ko, som har avvikt från sin inhägnad, har genererat i att grannens veteåker har skadats av kon i fråga. Grannen gör anspårk på ersättning, i form av skadestånd. Min fråga är vilka lagar man i detta fall skall ta hänsyn till, och om det finns ytterligare förarbeten eller dylikt, att ta del av?Tack på förhand
SVAR

Frågan regleras av lagen om ägofred som du finner http://www.lagen.nu/1933:269. Enligt 47 § gäller att om någons hemdjur olovligen kommer in på annans ägor och där gör skada, är djurets ägare skyldig att ersätta skadan, även om han inte kan sägas ha varit vållande till skadan.Vad ägaren tvingas betala i ersättning kan har han i sin tur rätt att blir ersatt för om någon annan kan sägas ha varit vållande, t.ex. om någon annan släppt ut djuret. Vad nu stadgats om ägare till hemdjur gälle ock den, som mottagit djuret till underhåll eller nyttjande.Grannen har alltså rätt till ersättning från djurets ägaren

John Engholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97694)