Skriftligt bevis för lån av pengar. Enkelt skuldebrev.

2007-11-11 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej,under år 2000 lånade jag ut 45.000 SEK (vid två olika tillfällen) räntefritt och utan att tala om när det skulle återbetalas. Nu under 2007 har jag fått en inbetalning på 5.000 SEK.Då jag har svårt att tjata om mina pengar skulle jag gärna vilja ha skriftligt på resterande lån 40.000 SEK.Det ska fortfarande vara utan ränta och inget speciellt datum för återbetalning.Men jag vill gärna att det ska täcka: Om jag går bort så vill jag att mina barn får pengarna Om den som jag har lånat pengarna till går bortHur ska jag skriva?Tack på förhand.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!Ett bra sätt att ”få skriftligt” på din fordran är att be den som lånat pengar av dig att skriva ett s.k. enkelt skuldebrev. Detta fungerar som ett bevis för att du har en fordran mot den person som ställt ut skuldebrevet. Oavsett om du eller gäldenären (den som lånat pengar) skulle avlida kan din fordran göras gällande. Det kan dock vara lämpligt att dina barn känner till att det finns ett skuldebrev, för det fall du skulle avlida. Ett enkelt skuldebrev kan t.ex. formuleras:”Till N.N. betalar jag vid anfordran X kr. Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid”Vidare ska man ange datum, personnummer och namnteckning. Det finns inget krav på att skuldebrevet ska bevittnas, men det är förstås bra att låta göra det. Att betalning sker ”vid anfordan” innebär enkelt att fordan förfaller till betalning när du som borgenär meddelar gäldenären att du vill ha betalt. Man behöver inte nämna något om räntan. Lånet blir räntefritt eftersom s.k. avkastningsränta bara utgår om man har avtalat särskilt om det.För övrigt kan det vara bra att känna till att preskriptionstiden för en fordran är 10 år, om man inte har kommit överens om annan tid. Om man som borgenär skickar en skriftlig påminnelse om fordran bryts preskriptionstiden och ny preskriptionstid börjar därefter löpa. Ett avtal om att ingen preskriptionstid skall löpa är ogiltigt.Lycka till!Vänligen

Ludvig Lagerkranz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82680)