FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/10/2007

Arbetsrättsligt skadestånds skatteeffekter

Hej. Inom vår koncern som har sju likställda fabriker har respektive fackklubb blivit tilldelade ett skadestånd. Ledningen gjorde ett avtalsbrott, därav skadeståndet. Nu vill fackklubbarna dela ut detta skadestånd till medlemmarna, detta om möjligt utan att bli skatteskyldiga. Finns det någon möjlighet till det? Kanske man kan kalla det något speciellt? administrativt bidrag eller något? mycket tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, Beroende på vilken typ av avtalsbrott arbetsgivaren har gjort sig skyldig till kan denne bli förpliktad att utge antingen ideellt eller ekonomiskt skadestånd. Ekonomiskt skadestånd utgår exempelvis vid ogrundade uppsägningar och avser att täcka arbetstagarens ekonomiska förlust till följd av lag - eller avtalsbrottet. Ideellt skadestånd kan utgå exempelvis vid kränkning av förhandlingsplikten enligt MBL eller vid föreningsrättskränkning och avser att kompensera den kränkning avtalsbrottet innebär. Rent skatterättsligt är rättsläget något oklart, frågan är inte reglerad i inkomstskattelagen. Av rättspraxis kan man dock dra slutsatsen att ekonomiskt skadestånd är skattepliktigt som inkomst av tjänst för arbetstagaren - och ofta avdragsgillt för arbetsgivaren - medan ideellt skadestånd inte är skattepliktigt för arbetstagaren, eller avdragsgillt för arbetsgivaren. Skattekonsekvensen i Ert fall beror således på skadeståndets karaktär. Det finns dock exempel i praxis där hela beloppet ansetts skattepliktigt p.g.a. att den ideella delen var alltför generös, domstolen ansåg att den ekonomiska delen hade - av skatteskäl - minskats i motsvarande grad. Det är således inte möjligt att "döpa om" ett i realiteten ekonomiskt skadestånd till något annat i hopp om att uppnå skattefrihet. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare