Fast respektive lös egendom

Hej!

Min fråga gäller fast egendom och lös egendom, vad är det för skillnad på dom och är det samma regler för båda enligt lag om man vill pantsätta, belåna, hyra ut, sälja eller ge i gåva?

Lawline svarar

Hej,Fast egendom definieras i Jordabalkens 1 kapitel 1§ (lagtexten finns http://www.lagen.nu/1970:994#K1 ). Om man skall utveckla begreppet fast egendom så kan man säga att det är fastigheter (mark). Men det finns också andra saker som kallas fastighetstillbehör som blir fast egendom, och det återfinns http://www.lagen.nu/1970:994#K2 i 1§. Det är framför allt byggnader, träd på stående rot, stängsel m.m. som är ämnat för stadigvarande bruk. Utöver detta så finns det även tillbehör till byggnad som blir fast egendom, mer om vad det kan vara återfinns i 3§. Något förenklat kan man säga saker som monterats fast i en byggnad så som diskmaskin, badkar m.m. Alltså inte möbler så som bord soffor och dylikt.Lös egendom är allt det som inte är fast egendom.Det är stora skillnader mellan lös och fast egendom. Vid t.ex. försäljning av fast egendom finns det formkrav, man måste följa vissa i lag uppställda kriterier för att ett köp skall vara juridisktbindande, som exempel måste det finnas ett skriftligt avtal (för mer information om köp, byte och gåva finns http://www.lagen.nu/1970:994#K4 i lagtexten). Skriftligheten är ej ett krav vid försäljning av lös egendom.Jordabalkens många kapitel behandlar de flesta av dina frågor, det skulle ta för mycket plats att gå igenom dem alla, hoppas att du fått svar på det du önskar.Med vänlig hälsning

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”