Enkelt skuldebrav

2007-11-13 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej!Jag har en skuld till någon. Hur formulerar man skuldebrevet?SkuldebrevJag, HH har lånat av BB på 100.000kr.Som jag avser att betala löpande per månad med minst 1.500kr.Lånet ska vara betalat till fullo senast 2011-11-30.
SVAR

Hej!Ett vanligt enkelt skuldebrev kan exempelvis formuleras enligt följande:”Till N.N. betalar jag 2011-11-30 etthundratusen kronor (100 000). Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid”Skuldebrevet ska förses med datum personnummer och namnteckning. Det behöver inte bevittnas, men det är naturligtvis bra att låta göra det.Exemplet ovan tar inte specifikt upp den planerade avbetlningen om 1 500 kr/mån, istället ges du som gäldenär möjlighet att betala delvis i förväg, men inte med ett särskilt angivet belopp. Du ges alltså möjlighet att delbetala lånet med valfritt belopp. För varje delbetalning har du rätt att få kvitto. Det framgår inte av din fråga om du och din borgenär särskilt har kommit överens om denna avbetalningstakt och i så fall om några särskilda sanktioner ska utgå för det fall en amortering uteblir. Är det tanken kan det vara värt att avtala särskilt om detta. Exemplet är också ”räntefritt”. Om det är tänkt att ränta ska utgå på lånet under själva lånetiden, s.k. avkastningsränta måste man avtala särskilt om det. Efter beloppet kan man då göra tillägget ”...jämte X% årlig ränta från denna dag till dess betalning sker.”, under förutsättning att ränta ska utgå årligen. Ränta kan betalas månadsvis eller i andra intervaller om man avtalar om det.Vänligen

Ludvig Lagerkranz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82685)