Immaterialrättsligt skydd för community?

Hej!

Jag ska starta upp en community på internet med ett antal personer jag mött just över internet. Jag har dock ännu inte avslöjat alla detaljer i planen för dem, jag känner dem ju inte. Mn idé är bra och den finns i dagsläget inte på internet, trots allt som finns där ute ^^

Kan jag forma ett juridiskt bindande dokument för dem att signera där de godkänner att inte ta min idé vidare någon annastans efter vårt möte och utveckla den där för egen vinning?

Jag vet att man inte kan patentera idéer, men kanske ändå på något sätt skydda sig. Om person A närvarar vid mötet och sedan avböjer, för att en kort tid senare starta upp en egen verksameht grundat på min idé, kan jag på något sätt hindra honom/henne då? Om han/hon skrivit på något slags sekretessavtal?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!Tack för din fråga!Det är alldeles riktigt att du inte kan patentera din idé vad gäller själva communityn. Nu vet ju inte jag vilka idéer det är som du ska utveckla, men om din idé är ny och den löser ett tekniskt problem på Internet kan patent aktualiseras. Däremot vet jag att du kan skydda utseendet på din community genom Mönsterskyddslagen (SFS 1970:485), se http://lagen.nu/1970:485 . Lagen ändrades för några år sedan så att den nu även möjliggör mönsterskydd för icke – fysiska föremål som exempelvis typsnitt och layout på en bildskärm. Din community behöver inte heller användas yrkesmässigt för att du ska erhålla skydd. För att få skydd måste däremot typsnitt och layout vara nytt och särpräglat och får således inte likna det som redan finns. Du kan alltså skydda utseendet på din community genom att vända dig till PRV och registrera utseendet.Vidare finns det en annan möjlighet där du slipper att registrera utseendet, nämligen oregistrerat gemenskapsformgivningsskydd som gäller i tre år från dagen som din community är färdigskapat. Detta kan vara att föredra om du kommer att ändra din community utseendemässigt flertalet gånger. Om du istället avser att hålla fast vid ett visst nytt och särpräglat utseende som är typiskt för din community, är en registrerad formgivning att föredra där du kan erhålla skydd i max 25 år och skyddsomfånget är dessutom vidare.Dessutom kan din community skyddas utseendemässigt av Upphovsrättslagen (SFS 1960:729), se http://lagen.nu/1960:729 . Om den ses som ett datorprogram utgör den litterärt verk och skyddas som datorprogram i enlighet med 1 § 1 st. 2 p. Om den istället ses som ett konstnärligt verk så skulle man kunna hänföra den till antingen 1 § 1 st 5 p. ( fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst) eller 6 p. (alster av brukskonst) eller 7 p. som säger att även verk som kommit till uttryck på något annat sätt skyddas. Nu finns det inga tidigare avdömda mål när det gäller community´s för att få en inblick i hur stora krav som ställs på dem för att uppnå skydd. Dessutom får man inte veta om man har upphovsrättsligt skydd förens det blir tvist, då domstolen först bedömer om communityn uppnår kraven. Därför kan mönsterskydd vara att föredra. Sen om du även uppnår upphovsrättens krav på skydd är det bara en bonus.Enda sättet att skydda dina idéer är att hålla dem hemliga om du inte kan patentera dem. De kan skyddas genom Lagen om skydd för företagshemlighet (SFS 1990:409), se http://lagen.nu/1990:409 , men då måste din verksamhet vara affärsmässig.För att undvika att parterna du ska ha möte med snor dina idéer ska du innan du har detta möte få parterna att skriva på ett sekretessavtal där du anger att allt som yppas under mötet stannar mellan er och att dem inte får ta dina idéer. Du måste givetvis klart ange vad dina idéer är och dokumentera vad som yppas under mötet. Du måste också ha med en skadeståndsklausul där det anges att den som yppar något eller tar och använder idén själv ska betala skadestånd. Du kan då ange skadeståndets storlek som givetvis måste vara avskräckande samt vid de fall någon tar din idé, kan du ange att skadeståndet är så mycket som de tjänar på just din idé etc.Återkom gärna om det skulle uppkomma ytterligare frågor.Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000