FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta18/02/2006

Ränta på deponerat belopp

Hej!

Min fråga gäller deponerad summa pengar, deponin avser för för leverantören en försäkran om att ordinarie belopp å faktura inkommer i rätt tid.

Det deponerade beloppet skall ligga kvar under ett års tid och därefter återbetalas.

Skall ränta utgå för det deponerade beloppet under året?

Om så är fallet vill jag bli hänvisad till den gällande lagtexten.

Tack för att ni tar er tid

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Enligt 8 § lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet, se http://www.lagen.nu/1927:56 , ska den deponerade summan pengar genast sättas på ett räntebärande konto (behöver dock ej ske om det kan antas att utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att beloppet sattes ned). Räntan ska betalas till den som lyfter beloppet.

Sofie OlofssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”