FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/10/2007

Vad betyder "enahanda uppsägningstid"?

Hej ! Jag undrar bara vad följande text, i ett avtal, innebär:

Avtalet gäller från xxxxx- xxxxxx . Om avtalet inte sagts upp till upphörande senast 6 mån före avtalstidens utgång skall det anses förlängt i ettårsperioder "med enahanda uppsägningstid"

Vad menas med "med enahanda uppsägningstid" i ovastående stycke ?

Lawline svarar

Hej!"Enahanda" i ovan nämnda kontext kan översättas med "samma". Uppsägningstiden fortsätter alltså att vara på 6 månader. Säger man inte upp avtalet inom den tiden, förlängs avtalet i ettårsperioder med samma uppsägningstid.Vänligen,

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?