Gång- och cykeltrafik

Vilka regler gäller för gång- och cykeltrafik inom en gemensam gång- och cykelbana?

Gå på v. sida mot mötande cyklist eller samma som för delad gång- och cykelbana, gående längst in?

Lawline svarar

Generellt sätt finns inga regler som anger på vilken sida av en gång- och cykelväg som en gående skall promenera. Föreskrifter kan dock förekomma lokalt och är då utmärkta med vägmärken. Det är dock lämpligt att gå på den sida av vägen som gör att man möter cyklisterna. Eftersom högertrafik alltid gäller för cyklister så innebär detta att det är lämpligt att gå på vänster sida så man möter cyklisterna på samma sida som de kör. Om du har ytterligare frågor om detta hänvisar jag dig till vägverket som var mycket hjälpsamma med att informera om gällande regler. Du kan nå vägverket via deras hemsida, se http://www.vv.se/ .

Gabriel WestinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”