När stannande för lastning övergår till parkering

2007-09-05 i Parkeringsböter
FRÅGA
Felparkeringsavgift.Vad gäller för lastning och lossning på en lastzon, finns det någon tidsrymd när lastning/lossning istället kan räknas som parkering och när en kontrollavgift kan erläggas?Enligt allmän uppfattning är det 10 min som gäller, men finns det verkligen någon lag som styrker detta?Mvh./Mats
SVAR

När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte detaljreglerat. Det är tillåtet att använda en lastzon eller ställa upp ett fordon mot parkeringsförbud så länge det behövs för att genomföra en i- eller urlastning. Det kan vara avsevärt mycket längre tid än tio minuter. Begränsningen är att lastningen ska ske utan pauser och inte får fördröjas på något sätt. Ändå används tio minuter ofta som mått och ibland så kort tid som fem minuter. Dessa tider är enbart ett stöd för bevisningen om en felparkering. Kan man visa att lastning har pågått ska parkeringsanmärkningen eller kontrollavgiften rivas. På samma sätt gäller, åtminstone i teorin, att man kan få en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift praktiskt taget omedelbart om det framgår att stoppet i lastzonen inte beror på lastning.

En kontrolltid som är så lång som tio minuter där parkeringsvakten hela tiden har haft bilen under uppsikt anses dock vara ett starkt tecken för att lastning inte har pågått kontinuerligt.Vänliga hälsningar

Gustaf Lidegran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (338)
2019-05-26 Hur gör man för att bestrida (klaga på) en parkeringsanmärkning?
2019-05-11 P-bot i Danmark
2019-05-06 Parkeringsbot utfärdad i T-korsning
2019-05-05 Måste jag betala parkeringsböterna?

Alla besvarade frågor (69288)