Förlust av postväxel

2007-08-29 i EKONOMI
FRÅGA
Postväxel Har mottagit en postväxel, där jag står som mottagare, Den blir stulen. Tjuven får ut beloppet av bank utan att visa legitimation eller fullmakt. Kan jag begära att få tillbaka postväxeln av banken?
SVAR
Hej

En postväxel är ett exempel på ett löpande skuldebrev. Rättsverkningarna av att ett löpande skuldebrev utfärdas är direkt knutet till det fysiska skuldebrevet. Därför kan förlusten av en postväxel vara förenat med stor risk om man inte hinner spärra den innan någon löser in den på banken.

För att någon annan än den som postväxeln är utställd på ska kunna lösa in den krävs det att det på baksidan av växeln står att den överlåtes till den specifika personen. Utöver detta ska banken kräva att legitimation eller fullmakt uppvisas, jag har mycket svårt att tro att en bank skulle lösa in en postväxel utan något bevis på att det är rätt person som löser in den. Om detta mot förmodan skulle ha skett i verkligheten så har banken begått ett stort misstag och blir givetvis skyldig att ersätta den som postväxeln ursprungligen var utställd på.

Med vänlig hälsning


sofie jeppsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?