Förlust av postväxel

2007-08-29 i EKONOMI
FRÅGA
Postväxel Har mottagit en postväxel, där jag står som mottagare, Den blir stulen. Tjuven får ut beloppet av bank utan att visa legitimation eller fullmakt. Kan jag begära att få tillbaka postväxeln av banken?
SVAR
Hej

En postväxel är ett exempel på ett löpande skuldebrev. Rättsverkningarna av att ett löpande skuldebrev utfärdas är direkt knutet till det fysiska skuldebrevet. Därför kan förlusten av en postväxel vara förenat med stor risk om man inte hinner spärra den innan någon löser in den på banken.

För att någon annan än den som postväxeln är utställd på ska kunna lösa in den krävs det att det på baksidan av växeln står att den överlåtes till den specifika personen. Utöver detta ska banken kräva att legitimation eller fullmakt uppvisas, jag har mycket svårt att tro att en bank skulle lösa in en postväxel utan något bevis på att det är rätt person som löser in den. Om detta mot förmodan skulle ha skett i verkligheten så har banken begått ett stort misstag och blir givetvis skyldig att ersätta den som postväxeln ursprungligen var utställd på.

Med vänlig hälsning


sofie jeppsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (461)
2021-12-31 Ta emot pengar från utlandet
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?

Alla besvarade frågor (98494)