Förtida frånträdelse av tidsbegränsat anställningsavtal

2006-01-23 i Övrigt
FRÅGA
om man är timanställd och skriver på en anställning för 4 veckor och under denna tid får erbjudande om att fast jobb på annan ort har man någon uppsägningstid då? kan jag sluta tidigare, alltså "säga upp mig", eller har jag skyldighet att arbeta den tid jag har skrivit på?
SVAR
Vid tidsbegränsade anställningar (t.ex. vikariat) finns ingen uppsägningstid. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden har löpt ut (4 § LAS). Du kan alltså inte ”säga upp dig” eller, med andra ord, frånträda det avtal du ingått med din arbetsgivare.
Möjlighet att bringa anställningen att upphöra i förtid finns om motparten (i ditt fall arbetsgivaren) grovt åsidosatt sina åligganden eller att avtalet blivit oskäligt betungande för någon part. Möjlighet finns också om ditt anställningsavtal medger en sådan förtida uppsägning.

Andreas Heed
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95720)