Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

2007-08-21 i EKONOMI
FRÅGA
Jag misstänker att jag får ca 1500 kr för mycket i lön per månad. Arbetade i ett projekt som hade annan lönesättning än mitt ordinarie arbete - dock hos samma arbetsgivare. Har gjort förfrågan till lönekontoret huruvida min nuvarande lön stämmer eller ej, men har ej fått svar på detta. Vilken är mina eventuella skyldighet i frågan? Kan jag bli tvungen att betala tillbaka dessa pengar?
SVAR
En utbetalning som gjorts av misstag, skall som huvudregel återbetalas, detta brukar kallas condictio indebiti. Undantag kan finnas då mottagaren av pengarna "i god tro inrättat sig efter betalningen". Med detta menas att om man till exempel mottagit ett mindre belopp för mycket i lön men inte haft anledning att misstänka att utbetalningen var felaktig, och kanske redan använt pengarna, så skall man inte drabbas av återbetalningsskyldighet.
I ditt fall kan man inte hävda att du är i god tro, eftersom du själv misstänker att du får för mycket lön. Lönekontorets agerande kan dock ha en viss betydelse, du ska kunna lita på det besked som de ger dig. Utbetalarens passivitet kan också inverka, ju längre utbetalaren dröjer med återkrav desto större anledning har även en ondtroende mottagare att anta att betalningen är riktig. Kontakta din arbetsgivare och lönekontoret igen. Jag tror att du kommer att bli skyldig att betala tillbaka pengarna.
Viktigt att komma ihåg är att det är brottsligt att använda pengar som man har i sin besittning, men som man vet att man inte har rätt till. Det klassas som olovligt förfogande, se http://www.lagen.nu/1962:700#K10P4 . I brottsbeskrivningen står att man inte får "vidtaga åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre, eller denne annlorledes berövas sin rätt". Du bör se till att det alltid finns kvar en summa på kontot där pengarna satts in, som motsvarar den felaktiga utbetalningen. Först när du tar ut pengarna, förfogar du olovligen över dem - vilket alltså är straffbart!

Mvh
Miranda Berg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (372)
2020-07-08 Har banken rätt att ifrågasätta var pengarna kommer ifrån?
2020-07-08 Har banker skyldighet att informera om omvänd split?
2020-06-30 Har man rätt att pausa räkningar i samband med ett fängelsestraff?
2020-06-17 Juridisk rådgivning hos Lawlines jurister

Alla besvarade frågor (81851)