FrågaEKONOMIÖvrigt20/08/2007

Återbetalningsskyldighet vid felaktig löneutbetalning

Jag misstänker att jag får ca 1500 kr för mycket i lön per månad. Arbetade i ett projekt som hade annan lönesättning än mitt ordinarie arbete - dock hos samma arbetsgivare. Har gjort förfrågan till lönekontoret huruvida min nuvarande lön stämmer eller ej, men har ej fått svar på detta. Vilken är mina eventuella skyldighet i frågan? Kan jag bli tvungen att betala tillbaka dessa pengar?

Lawline svarar

En utbetalning som gjorts av misstag, skall som huvudregel återbetalas, detta brukar kallas condictio indebiti. Undantag kan finnas då mottagaren av pengarna "i god tro inrättat sig efter betalningen". Med detta menas att om man till exempel mottagit ett mindre belopp för mycket i lön men inte haft anledning att misstänka att utbetalningen var felaktig, och kanske redan använt pengarna, så skall man inte drabbas av återbetalningsskyldighet. I ditt fall kan man inte hävda att du är i god tro, eftersom du själv misstänker att du får för mycket lön. Lönekontorets agerande kan dock ha en viss betydelse, du ska kunna lita på det besked som de ger dig. Utbetalarens passivitet kan också inverka, ju längre utbetalaren dröjer med återkrav desto större anledning har även en ondtroende mottagare att anta att betalningen är riktig. Kontakta din arbetsgivare och lönekontoret igen. Jag tror att du kommer att bli skyldig att betala tillbaka pengarna. Viktigt att komma ihåg är att det är brottsligt att använda pengar som man har i sin besittning, men som man vet att man inte har rätt till. Det klassas som olovligt förfogande, se http://www.lagen.nu/1962:700#K10P4 . I brottsbeskrivningen står att man inte får "vidtaga åtgärd varigenom egendomen frånhändes den andre, eller denne annlorledes berövas sin rätt". Du bör se till att det alltid finns kvar en summa på kontot där pengarna satts in, som motsvarar den felaktiga utbetalningen. Först när du tar ut pengarna, förfogar du olovligen över dem - vilket alltså är straffbart! Mvh
Miranda BergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000