FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/09/2007

Skattefri utdelning till handelsbolag

Hej Jag har en fråga om skatterätt. Det är så att en vän till mig har fått ett konsultuppdrag. För att inte vara personligt ansvarig vill han starta ett aktiebolag som skriver på kontraktet gentemot kunden. Han har ett handelsbolag med gamla skulder som han vill dra av mot intäkterna. Min fråga är därför: Kan ett dotterbolag som är aktiebolag skattefritt dela ut pengar till sitt moderbolag, ett handelsbolag så att intäkterna kan tas upp där?

Lawline svarar

Hej, Handelsbolag är visserligen juridiska personer, men utgör inte ett eget skattesubjekt. Beskattning sker på delägarnivå och således kommer din din väns del av företagets vinst att beskattas hos honom personligen i inkomstslaget näringsverksamhet. Reglerna om koncernbidrag, d.s.v. en vederlagsfri inkomstöverföring mellan olika delar av en koncern, är inte tillämplig på handelsbolag. Handelsbolag kan alltså i denna mening inte vara en del av en koncern. Detta framgår av 35:2 inkomstskattelagen, som du hittar http://www.lagen.nu/1999:1229 . Vidare så kan handelsbolag inte heller skattefritt motta utdelning från helägt aktiebolag. En sådan möjlighet erbjuds vissa former av ägarbolag i 24 kapitlet inkomstskattelagen, men tyvärr så omfattar inte heller denna regel handelsbolag vilket framgår av 24:13. Det finns således tyvärr inte någon möjlighet för handelsbolaget att kvitta sitt underskott mot aktiebolagets eventuella vinst. Underskottet får istället sparas till senare år och kvittas mot framtida vinst i handelsbolaget. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo