FrågaSKATTERÄTTÖvrigt08/08/2007

Ska gåvan beskattas?

En man och hans dotter köper en bostadsrätt, han äger 25% och dottern 75%. I maj 2007 får dottern hans 25%-iga andel som gåva och blir alltså ensam ägare till lägenheten. Ska dottern betala arvsskatt på gåvan?

Lawline svarar

Hej! Arvs- och gåvokatten är sedan ett par år tillbaka svakaffad och någon sådan ska således inte betalas. Vänligen,
Rådgivare