FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/08/2007

Beräkning av uppskovsavdrag

hej jag sålde min lägenhet i stockholm i våras - inköpspriset var 1105000 o jag sålde den för 1425000. Nu köper jag ett litet torp i Blekinge som i fastighetsbeteckningen klassas som året runt bostad det kostar 540000. Innebär det att jag kan reducera min reavinst? o i så fall med hur mycket?

Lawline svarar

Förutsättningarna för att erhålla uppskovsavdrag regleras i inkomstskattelagens 47 kap, se http://lagen.nu/1999:1229#K47. I 2§ stadgas att du får göra avdrag för uppskovsbelopp om du uppfyller tre villkor, nämligen att du sålt en ursprungsbostad, förvärvat en ersättningsbostad och avser att bosätta dig i ersättningsbostaden. Vad som utgör en ursprungsbostad regleras i 3§ och innebär i princip att du måste ha varit bosatt i lägenheten minst ett år innan du sålde den, eller under minst tre av de senaste fem åren. Kravet på ett års bosättning är mycket strikt vilket innebär att man skall ha bott i bostaden 365 dagar innan man skriver kontrakt. Definitionen på vad som godtas som ersättningsbostad regleras i 5§ och ditt torp verkar uppfylla dessa krav, under förutsättning att du faktiskt bosätter dig där (att ha torpet som fritidsbostad/sommarstuga räcker alltså inte). Eftersom ersättningen för din ersättningsbostad är mindre än vad du erhöll för din ursprungsbostad beräknas ditt uppskovsavdrag enligt 7§ på följande sätt. (Kapitalvinst + eventuellt tidigare uppskovsbelopp) x ersättningen för ersättningsbostaden / ersättningen för ursprungsbostaden. I ditt fall blir detta 320 000 x 540 000 / 1 425 000 = 121 263. Från beloppet 1 425 000 får du även dra av kostnader för din försäljning, såsom mäklararvode och dylikt. Men eftersom jag inte vet något om vilka kostnader du har haft så bortser jag från detta. För att slutligen få fram vilket belopp som skall tas upp till beskattning så tar du (320 000 – 121 263) x 2/3 = 132 491. Detta belopp skall tas upp i ruta 56 på deklarationens huvudblankett. Din slutliga skatt på vinsten kommer därmed, om du uppfyller ovanstående förutsättningar för uppskov, att bli ca 39 747 kr. Med vänlig hälsning,
Gabriel WestinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo