FrågaSKATTERÄTTÖvrigt08/08/2007

Är lagen upphävd?

Hejsan. Jag har fååt ett brev fårn skatteverket, där de beslutar med hjälpav lag 1992:1153(11 kap.3 §). trots mitt påpekande att denna lag finns ej längre så händer imgeting. Finns lagen fortfarande eller ej?

Lawline svarar

Hej. Den lag du anger, Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands, är upphävd. Jag tror inte att det är denna lag som skatteverket haft som grund för sitt beslut. Det tycks röra sig om ett misstag och du bör vända dig till skatteverket för att reda ut vilken lag de haft som grund för sitt beslut, Vänligen
Rådgivare