Hur kan man få hjälp att driva in en skuld?

2007-09-30 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag har ett skuldebrev som är ingått mellan mig och en fd bekant. Jag är den ursprungliga borgenären. Personen som har skulden vägrar nu att betala enligt skuldebrevet, vad kan jag göra för att driva in skulden?
SVAR

Hej,Om man ska processa för att driva in en skuld bör man först fråga sig om det krav man har är tvistigt eller inte.En fordran är tvistig om personen som står i skuld till dig påstår att så inte är fallet, av någon anledning. Då måste fordran prövas i sak, dvs det måste avgöras om en fordran finns eller ej, vilket görs i domstol (Tingsrätten vid den ort där svaranden är folkbokförd). När man från domstolen fått en dom på att betalning ska ske som trätt i kraft kan man gå till kronofogden och få hjälp att driva in skulden genom utmätning om personen trots domen inte betalar.Om saken däremot inte är tvistig, vet båda att fordran existerar men personen betalar ändå inte och det kan bero på ovilja eller oförmåga. I så fall är det bäst att vända sig till kronofogdemyndigheten direkt för att snabbare och enklare få fram verkställighet (hjälp att få betalt). Då görs ingen prövning i sak, utan betalningsförläggande mot personen görs direkt med skuldebrevet som grund. Du lämnar då in en skriftlig ansökan om betalningsförläggande direkt till kronofogdemyndigheten där svaranden är folkbokförd. Denne får då en viss tid på sig att svara, gör han eller hon inte det bifalls vanligen ansökan. Bestrider personen nu kravet får du möjlighet begära att saken överlämnas till tingsrätten för prövning enligt ovan. Bifalls ansökan om betalningsförläggande behövs inte någon ytterligare ansökan om verkställighet genom utmätning göras utan det sker automatiskt (se UB 2 kap 1 § 3 st, här).Lycka till!

Hanna Adamson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82679)