FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 19/08/2007

Vikariat överstigande 3 år

Hej! Jag har nu varit anställd som timvikerie i snart tre år och två månader inom Handikappomsorgen i X Kommun. Men vad säger lagen om det? Har jag rätt att få någon slags anställning eller liknande?

Lawline svarar

Hej! En person som anställs på ett så kallat rullande vikariat för tjänster under mer än tre år på en femårs period övergår automatiskt till en tillsvidareanställning när treårsperioden överskrids. Det är tjänsten som innehas just då som blir tillsvidare. Se 5 § 3p LAS http://www.lagen.nu/1982:80 . Du skriver att Du varit timvikarie. Jag tolkar det som att du inte täckt upp för en vakant ordinarie tjänst utan snarare varit anställd som timanställd vikarie när så behövts för att täcka upp sjukfall mm. Skulle det vara så att din arbetsinsats då överstiger 2 (!) år gäller dessa regler även dig. Den första januari 2008 sänks även tiden för vikariat till 2 år. Jag tycker Du ska kontakta Din arbetsgivare och påkalla detta. Skulle du få bekymmer kan facket kontaktas, om Du är medlem. Lycka till!
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000