FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler20/03/2017

4 kap. 1 § socialtjänstlagen

Vad kallas 4 kap 1½ i sociaöltjänstlagen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

4 kap. 1 § socialtjänstlagen behandlar rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Bestämmelsen har inget vedertaget smeknamn vilket du verkar fråga efter. Möjligtvis kan det ses som en generalklausul eftersom socialtjänsten flitigt använder bestämmelsen vid nekande/godkännande av ansökningar om bistånd.

Återkom gärna med en kommentar för att hjälpa mig att tydligare förstå din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare