FrågaSKADESTÅNDSRÄTTRänta01/08/2007

ränta enligt räntelagen

Hejsan,ja ska betala ett skadestånd på 4286 kr jämte ränta,ja ska betala ränta fr.o.m 14maj 2006,enligt 6§ räntelagen(1975:635)hur mkt ränta blir det,tack på förhand

Lawline svarar

Hej,Enligt 6 § räntelagen beräknas räntan enligt en räntefot som motsvarar referensräntan, med ett tillägg av 8 procentenheter. Räntelagen hittar du http://lagen.nu/1975:635 .

Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår av riksbanken. En särskild beräkning får alltså göras för varje halvår, om man vill ha reda på den exakta räntesumman.

För den aktuella perioden ser referensräntan ut som följer: 2007-07-01 3,50

2007-01-01 3,00

2006-07-01 2,50

2006-01-01 1,50Räntan blir:period 1 (060514- 070630): ((1,5+8)/12)x1,5 = 1,1875


Räntefoten för kalenderhalvåret i fråga är 1,5 med ett tillägg på 8 procentenheter. Räknat på 1,5 månad blir det 1,1875. I ditt fall så blir det 4286x0,015 =64,29 krperiod 2 (060101-061231): ((2,5+8)/12) x 6 = 5,25


4286 x 0,0525 = 225,015period 3 (070101-070630): ((3+8)/12) x 6 = 5,54286 x 0,055 =235,73Därefter så får du göra ett tillägg för varje månad enligt den för tidpunkten gällande räntefoten delat på tolv. Per den 30 juni i år så uppgår räntan till: 235,73 + 225,015 + 64,29 = 525 kr
Vänliga hälsningar

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?