FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/08/2007

frågor om uppsägning

Hej! Jag har några fråger. Har min arbeidsgivare lov att säga upp mej pr sms- jag fick et medelande på min tlf...? Har min arbeidgivare lov att skriva uppsägningen tillbaka i tid? Jag har haft sommarjobb i en butikk, och så blev jag sjukskrevend. Kan då min arbeidgivare säga upp mej, utan at gi mej uppsägnings tid??? Jag uteblev från jobbet pga sjukdom före jag fick åkt til doktorn. Mvh mej...

Lawline svarar

Hej, Det gäller olika regler vid uppsägning beroende på om man har tillsvidare eller tidsbegränsad anställning. Det är inte alltid tillåtet med tidsbegränsade anställningar, men när det gäller feriearbeten (sommarjobb) är detta tillåtet enligt 5 § LAS (lagen (1982:80) om anställningsskydd). En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång, 4 § st.2 LAS. För att en anställning ska avbrytas med omedelbar verkan, d.v.s. att arbetstagaren avskedas, krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, 18 LAS. Vill arbetsgivaren säga upp den anställde före anställningstidens utgång, vilket kan göras vid både tillsvidare och tidsbegränsade anställningar, krävs det att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägningen, 7 § LAS. Uppsägningar som sker av det skälet att arbetstagaren på grund av sjukdom, nedsatt arbetsförmåga o.dyl. inte längre klarar sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt saknar i regel saklig grund, såvida inte nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren.Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren genom rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering kan bereda arbetstagaren ett arbete som denne kan klara av. En viss omorganisation av arbetsplatsen kan krävas. Hur omfattande arbetsgivarens skyldigheter i detta avseende är, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller sommar jobb är antagligen denna skyldighet inte så långtgånde för arbetsgivaren. Vid uppsägning har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid om minst en månad om arbetstagaren varit anställd kortare tid än två år, 11 § LAS. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig, 8 § LAS. Uppsägningsbrevet ska lämnas till arbetstagaren arbetstagaren personligen om det är skäligt att kräva det av arbetsgivaren, 10 § LAS. Med vänlig hälsning
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”