FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler12/07/2007

Regler om strandskydd?

Har naturvårdslagen från år 1964 upphört att gälla?

Var finner jag i så fall lagtexten om strandskydd?

Lawline svarar

Naturvårdslagen (1964:822) upphörde att gälla i samband med att miljöbalken infördes 1 januari 1999. Reglerna om strandskydd finner du nu i miljöbalken 7 kap 13-18 §§ samt 25-26§§, http://www.lagen.nu/1998:808 .Med vänlig hälsning

Caroline PerlströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?