FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 03/08/2007

Laglig rätt till viss lön?

Jag är en återkommande timanställd inom ett företag och har denna sommar fått vetskap om att nyanställda timanställd har fått en lön motsvarande 5.8% högre än min. Jag är 24 år, arbetar min femte sommar på arbetsplatsen och tjänstens natur gör att jag har exakt samma arbetsuppgifter som de nyanställda vilka är i åldrarna 19-20 år. För övrigt vill jag tillägga att jag varje sommar skriver på ett nytt avtal för det kommande kvartalet och att de nyanställda skrev under sina avtal någon vecka före mig, varpå jag alltså fick ett sämre avtal efter att de fått sina. Är det lagligt att ge mig ett sämre avtal än väsentligt yngre nyanställda på samma arbetsplats med exakt samma arbetsuppgifter? Kan jag jämka avtalet och kräva mellanskillnaden retroaktivt direkt hos min arbetsgivare eller ta ärendet till arbetsdomstolen?

Lawline svarar

Hej, I Sverige saknas lagstiftning om lönenivåer. Arbetstagarnas intresse i detta avseende tas istället tillvara genom kollektivavtal. Generellt gäller avtalsfrihet över den miniminivå som kollektivavtalet anger. Detta innebär att det saknas uttrycklig rätt för en person med bättre kvalifikationer att erhålla högre lön än nyanställda - så länge lönen överstiger kollektivavtalsenlig nivå. Alla avtal kan dock jämkas enligt 36 § Avtalslagen om de bedöms som oskäliga. Avtalslagen hittar Du http://www.lagen.nu/1915:218 Vad gäller lönevillkor gäller emellertid, vid tillämpning av 36 § Avtalslagen, att kollektivavtalet alltid anses som en skälig nivå. Om Din lön överstiger kollektivavtalet är det enligt min bedömning således inte meningsfullt att åberopa jämkning. Med vänlig hälsning
David KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000