Är det tillåtet att ha på sig stålhättade kängor i skolan?

Är det förbjudet att i skolan ha på sig kängor (typ Get a grip eller doktor martens) med stålhätta? Kan det jämställas med att bära kniv? Sonens skola påstår det.

Lawline svarar

Enligt Knivlagen gäller att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. (läs mer om Knivlagen http://lagen.nu/1988:254)

De frågor som bör besvaras i detta fall är dels om stålhättebeklädda kängor kan kategoriseras in under 1 § formulering ”andra föremål” samt om de då kan anses ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Tillämpningen av knivlagen bör vara återhållsam då det är en strafflagstiftning som medger bötes- eller fängelsesanktion vid överträdelse (4§). Man skall därför vara försiktig med att skönsmässigt kategorisera in föremål som kan användas till att skada andra som föremål som är ägnade att användas som vapen. Förvisso medger formuleringen ”andra föremål” en bred variation på objekt som skulle kunna falla in under Knivlagen, men den begränsas av kravet på syftet med användningen. Även vissa bruksföremål som tex. sylar och stämjärn kan träffas av bestämmelsen men att stålhättebeklädda skor skulle falla därunder torde vara uteslutet.

Det går således inte att jämställa den aktuella typen av kängor med knivar eller andra vapen som faller under Knivlagen.

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo