Tillstånd för larminstallationsverksamhet

Fråga angående Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. 2§ Tillstånd. Omfattar lagen även anställda med tanke på 2§ p3 ? Det skulle ju kunna finnas tillgång till tekniskt sett en mycket kvalificerad person, men som råkar ha en smärre förseelse som saknar relevans i sammanhanget bakom sig som resulterat i t.ex samhällstjänst.

I det aktuella fallet är personen ifråga väl känd som en respektabel och pålitlig person i mogen ålder (60+). Bakgrunden till frågan är att handläggaren vid aktuell polismyndighet är MYCKET noggrann och ambitiös och kan tänkas komma att gå längre i sin bedömning än vad lagen skulle kunna ge stöd för.

Frågan är viktig då en alltför vid bedömningsram kan komma att fälla ett mycket seriöst och affärsmässigt bra projekt som exklusiv larminstallatör i lokalt samarbete med landet största bevakningsföretag.

Lawline svarar

Hej,min bedömning av den här frågan är att det saknar betydelse om en anställd på företaget har den här typen av förseelser bakom sig.Enligt 2 § punkt 3 i Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. (finns att läsa http://www.lagen.nu/1983:1097 ) är kravet att -föreståndaren- och -styrelsemedlemmarna- skall ha "gjort sig kända för laglydnad och ordentlighet".Om den person som är aktuell i din fråga så att säga "bara" är anställd på företaget och inte är föreståndare eller medlem i styrelsen kommer hans bakgrund troligtvis inte att vara ett hinder för Ert tillstånd.Om det skulle vara så att även de anställdas bakgrund skall vägas in i bedömningen är det ändå inte säkert att detta ensamt hindrar tillståndet - bedömningen av "laglydnad och ordentlighet" behöver inte nödvändigtvis innebära att man aldrig skall ha varit dömd för ett brott.

Det är möjligt att mindre förseelser, som inte bedöms ha betydelse för den aktuella verksamheten, inte får någon självständig betydelse.På grund av den stora betydelse frågan har för Er råder jag Dig att kontakta en expert på området, men jag hoppas att Du ändå har fått någon form av vägledning av mitt svar.Vänliga hälsningar

Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo