FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 08/07/2007

När får man ta in vikarier?

Hej! Hur gör man om man har ett litet företag och de två anställda är sjuka och borta ganska mycket? Det behövs alltså en vikarie, men en vikarie som kan "hoppa in vid behov". Hur ser regler kring detta ut?

Lawline svarar

Hej, vilka anställningsformer som är tillåtna regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80 . Enligt LAS 5 § 2 punkten är det tillåtet att anställa en eller flera vikarier under en begränsad tidsperiod. För att få anställa en person som vikarie krävs, enligt Arbetsdomstolens praxis, att vikarien ersätter en bestämd person eller åtminstone stort sett tar över dennes arbetsuppgifter. Om exempelvis någon av personerna i företaget är sjuk är det alltså tillåtet att anställa en vikarie under dennes sjukperiod. Något som är viktigt att veta är att en person som har varit anställd som vikarie i minst tre år under en femårsperiod automatiskt blir tillsvidareanställd på företaget enligt LAS 5 § 2 stycket. Från och med 1 januari 2008 kortas dessutom tidsperioden till två år under en femårsperiod. Slutligen bör också sägas att svaret utgår från vad som gäller enligt LAS. Det är dock tillåtet att avtala om villkor som strider mot LAS i ett kollektivavtal (se LAS 2 §). Finns det ett kollektivavtal gäller alltså dessa regler före LAS. Vänlig hälsning
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000