FrågaSKATTERÄTTÖvrigt10/07/2007

Skatteavdrag

Jag veckopendlar mellan mitt jobb och min familj och har alltså stora utgifter för resor och för dubbel boendekostnad varje månad. Vad får jag dra av vid deklarationen och hur mycket? Måste man komma upp i en viss summa för att få dra av?

Lawline svarar

Hej, Utgifter för ökade levnadskoster på grund av att du har flyttat till annan ort för arbete får dras av om en bostad för den skatteskyldige, dennes make, sambo eller familj behållits på den tidigare bostadsorten och sådan dubbel bosättning är skälig på grund av makens eller sambons förvärvsverksamhet, svårigheter att skaffa en fast bostad på arbetsorten eller någon annan särskild omständighet, se 12:19 Inkomstskattelagen. För att du ska få göra avdrag måste du övernatta på arbetsorten och dessutom måste avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten måste vara längre än 50 kilometer. Dessa ökade levnadskostnader får bara dras av under längst tre år för gifta och sambor och längst ett år för andra. Man kan dock få dra av för en längre tid om anställningens natur eller andra särskilda skäl talar för det, se 12:20 Inkomstskattelagen. För hemresor mellan arbetsorten och bostadsorten får kostnaderna dras av endast om avståndet är längre än 50 kilometer. Avdrag får göras för högst en hemresa per vecka. Avdraget ska beräknas efter utgiften för det billigaste färdsättet. Skäliga utgifter för flygresa och utgifter för tågresa kan dock dras av, se 12:24 Inkomstskattelagen. Det finns inga beloppsgränser för varken dubbelbosättning eller för kostnader för hemresor, 12:2. Med vänlig hälsning,
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo