FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/07/2007

Tvist om lön

Hej! Jag har arbetat ca:200 tim med andra arbetsuppgifter än vad som var med på anställningsavtalet. Min arbetsgivare har bett mig att utföra dessa arbetsuppgifter men vill nu inte betala för min arbetstid. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej, även om de arbetsuppgifter som du nämner inte tillhör dina vanligare sysslor eller inte heller nämns uttryckligen i ditt anställningsavtal, så är det möjligt att de ändå omfattas av din arbetsskyldighet. Av den s.k. 29/29 principen följer i att arbetsskyldigheten enligt anställningsavtalet är långtgående - så länge de beordrade uppgifterna inte faller helt utanför arbetsgivarens totala verksamhet eller arbetarens egen kompetens så är får de anses falla inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Som jag förstår det så rör det sig om arbete som har utförts under normal arbetstid och som har beordrats av arbetsgivaren. I sådana fall så är min bedömning att du är berättigad till samma lön för dessa uppgifter, som för ditt mer vanliga arbete. Detta eftersom det inte verkar som några särskilda lönevillkor har avtalats för detta arbete. Du bör i första hand vända dig till arbetsgivaren för att ge denne chansen att göra rätt för sig. Ifall inte det fungerar så finns det givetvis också en möjlighet att ta det hela till domstol. Det bör dock poängteras att en process kan bli både kostsam och tidskrävande, vilket gör att det, framför allt när det gäller mindre belopp, alltid är viktigt att försöka nå en förlikning innan tvisten når så långt som till domstol. Om du är medlem av något fackförbund så bör du ta kontakt med detta, för att få mer ingående juridisk vägledning. Om du inte är medlem av något fackförbund, så bör du på annat skaffa juridisk hjälp innan du ger dig in i en process. Vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”