FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/07/2007

Arbetsgivarens rätt att kvitta lön mot skadestånd

Hej Har min arbetsgivare rätt att dra intjänade arbetsdagar som kompensation vid uppsägning med omedelbar verkan? Ex: Jag har arbetat ca 3 veckor, och säger upp mig den 3e veckan. Har han rätt att INTE betala ut någon lön för inarbetad tid, då jag avslutar min anställning med omedelbar verkan?

Lawline svarar

Om du lämnar en arbetsplats utan att beakta den tiden du skulle ha arbetat har arbetsgivaren rätt till skadestånd. Det skadeståndet kan vara avsevärt större än den lönen arbetsgivaren skulle ha betalat dig men arbetsgivaren måste visa sin skada. En arbetsgivare kan inte godtyckligt bestämma sin skada som den ännu ej utbetalade lönen. En arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för att täcka sitt krav på skadestånd om inte arbetstagaren har accepterat detta. Han måste betala ut lönen vid rätt tillfälle och får sedan kräva tillbaka det han anser att du är skyldig. Det brukar beskrivas som att det är förbjudet att kvitta mot lön. Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare