FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/07/2007

Uppsägningstid under föräldraledighet

Jag är pappaledig tom 12/9. Nu ska jag säga upp mig (3 mån uppsägningstid enligt avtal). Börjar uppsägningstiden löpa trots att jag är föräldraledig? Om inte kan jag bryta pappaledigheten? jag vill börja min nya verksamhet så fort som möjligt och jag befarar att min nuvarande arbetsgivare kommer sätta käppar i hjulen. Mvh Johan

Lawline svarar

Hej Vid uppsägning gäller Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som du hittar http://lagen.nu/1982:80 . LAS reglerar specifikt det förhållande att en arbetsgivare, på grund av arbetsbrist, säger upp en anställd under föräldraledigheten. Enligt 11 § 2 stycket börjar i det fallet uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete. Denna bestämmelse är relativt ny och genom dess införande har skyddet av föräldralediga arbetstagare förstärkts. Detta eftersom den som är föräldraledig och blir uppsagd tidigare inte haft rätt till uppsägningslön medan föräldraledigheten pågår, då det för detta uppställs ett krav på att arbetstagaren står till arbetstagarens förfogande. Eftersom uppsägningstiden numera först börjar löpa efter föräldraledigheten har det ekonomiska incitamentet som funnits för arbetsgivaren att i en arbetsbristsituation säga upp den föräldraledige arbetstagaren undanröjts. Däremot förefaller regeln inte att gälla och uppsägningstiden börja löpa omedelbart om det är den föräldraledige arbetstagaren som själv säger upp sig. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”