Upphovsrättsligt skydd till byggnader

2007-07-12 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag har en liten snickeriverksamhet och tillverkar stugor helt efter egna ritningar. Mitt problem är att jag hade ett muntligt avtal med en kvinna som säljer stugor åt en annan firma som ägs av hennes son och hennes systers man. Hon fick broschyrer, priser samt annan byggteckniskt beskrivning för att kunna sälja. Ny har hon sålt flera stugor, men istället för att jag skulle ha fått beställningarna har den andra firman kopierat min stuga och beställningarna har gått dit.(gäller en mycket speciell stug modell som bara jag har)Vad kan jag göra i detta fall.
SVAR

Ritningar, och även de hus du har byggt, har upphovsrättsligt skydd. Det innebär att de inte får kopieras, spridas eller byggas enligt, annat än efter avtal med upphovsmannen. Om det är du som har ritat och konstruerat huset är det också du som äger alla rättigheter till huset. Om ditt muntliga avtal inte var av karaktären att du gav upp några av de här rättigheterna begår både den som bygger efter ritningarna och den som förser byggaren med ritningarna ett brott. Detta brott kan också ligga till grund för skadestånd. Först ska du underrätta alla som gör intrång att du anser att de kränker din ensamrätt. Det brukar kallas att skicka varningsbrev. Därefter öppnar sig tre möjligheter; Det bästa sättet att lösa en tvist brukar, om det är möjligt, vara att komma överens. Efter ett tydligt varningsbrev bör möjligheten att nå en uppgörelse vara större än vid förhandlingar utan varningsbrev. Om det inte går kan du antingen polisanmäla brottet och hoppas på att polis och åklagare utreder det hela. Annars kan du stämma dem som gör intrång i rättigheterna. Polisanmälan har fördelen att det inte innebär några kostnader för dig och att polisen kommer att göra jobbet. Nackdelen är att polisen sannolikt inte kommer att starta någon förundersökning. Fördelen med att stämma för skadestånd är att du får kontroll över processen och att du säkert kommer att få saken prövad. Nackdelen är att du själv ansvarar för utredningen och att sedan förloraren av processen betalar alla rättegångskostnaderna. En utväg som kan finnas är om någon som har en mycket större verksamhet kan vara intresserad av att köpa dina rättigheter trots att det redan sker intrång i dem. Denne större aktör skulle i så fall ha bättre möjlighet än du att beivra intrång.Relevant lagstiftning är upphovsrättslagen som du hittar här . Lagtexten upplevs av de flesta som svårtillgänglig.En sida, från Sveriges Arkitekter, kan vara värd ett besök. Den innehåller information om upphovsrätt och finns http://www.arkitekt.se/url . Även andra branschorganisationer kan ha möjlighet att bidra med värdefullt stöd.Vänliga hälsningar

Gustaf Lidegran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96402)