Utmätning av TV

2007-06-27 i Utmätning
FRÅGA
Min son har en begagnad 40 tums tv, min dotter en bagagnad 20 tums tv. Vid utmatning av kfm tar de dessa tvapparater? Då har vi ingen tv varken vi eller barnen. Enligt kfm kan vi köpa en vanlig tv, men säljs sådana idag? 40 tumm betalade vi för 10 månader sedan 3300, 20tum gav vi ca 1900, min son har själv lagt 1000:- på sin tv. Känns obehagligt att han ska få lida för mina misstag.
SVAR

Hej! Regler om vad som kan utmätas finns i Utsökningsbalken (UB) se http://ww.lagen.nu/1981:774. Som utgångspunkt kan lös egendom utmätas om den inte undantas genom en speciell regel (se 4 kap 2§ och 5 kap UB). Det som inte kan utmätas är det som man behöver för att leva, driva hushållet, för sin försörjning mm. Att ha en TV har ansetts vara en nödvändighet i ett hem, och så länge TV:n är av begränsat värde undantas den därför från utmätning.Om man däremot har flera tv-apparater eller en TV av större värde kan utmätning bli aktuell. Det finns då en regel som anger att den dyrare TV:n utmäts men man får rätt till ett skäligt belopp för att köpa en annan tv av mindre värde (se 5 kap 4§ UB). Utmätning får alltid bara göras om det är försvarligt med hänsyn till det överskott efter avdrag för kostnader som kan fås vid försäljning.När man ser till vad som behövs i hemmet och därmed ska undantas från utmätning tar man även hänsyn till barnens behov. Om din son skulle vara myndig råder han dock själv över sin egendom som han köpt eller fått (se Föräldrabalken 9 kap). Utmätning kan då hindras, se UB 4 kap 19. I annat fall finns tyvärr inget ytterligare skydd för tv:n är de regler om familjens behov som beskrivits.I dagsläget kan nya TV-apparater (typ platt-TV) ha ett betydande värde även begagnade, och det kan därför anses motiverat att utmäta dessa mot att man, som du skriver, får köpa en ”vanlig” TV som ju trots allt finns kvar på marknaden. Det är alltså möjligt att era två tv-apparater kommer att utmätas om det inte finns någon annan egendom som är mer lämplig.Lycka till!

Hanna Adamson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (581)
2022-01-18 Kan ena sambons bostadsrätt utmätas för den andres skulder?
2022-01-16 Får en makes inkomster utmätas för den andra makens skulder?
2022-01-02 Kan en leasad bil utmätas?
2021-12-28 Utmätning av bil för min frus skulder

Alla besvarade frågor (98495)