Olovligt användande av bild i reklam

2007-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
En instruktör i en gymnastikförening deltog i ett konvent som Den stora idrottsklubben på orten arrangerade. Där togs bilder och en bild av instruktören användes i en reklamannons i direkt konkurrerande verksamhet, Instruktören blev inte tillfrågad. Vid träff för en upprättelse krävde hon ett belopp i kontanter och en lika stor annons med annan text i två dagar (liksom den annons de hade med hennes bild).De anser inte att hon som instruktör i den lilla föreningen "lidit ekonomisk skada" men går med på ett mindre belopp i allmännt skadestånd.Vad är skäligt? Bör instruktören gå vidare med lagen om namn och bild i reklam till domstol?
SVAR

Precis som du skriver brukar ersättningen vid immateriella kränkningar delas upp i ekonomisk kompensation och allmänt skadestånd. Den ekonomiska kompensationen beräknas inte efter den skada som faktiskt har uppstått utan efter vad en licens för det aktuella användandet i en sådan reklam skulle ha kostat. Det här beloppet är ofta svårt att beräkna eftersom tvisten i regel uppstår för att den som har medtagits i en reklam inte vill befatta sig med reklamen oavsett ersättningsnivån. Kompensationen får bestämmas som en kompromiss mellan vad ett företag i vanliga fall är beredda att betala för ett lovligt användande av reklamen och vad en person i motsvarande ställning i vanliga fall brukar begära. Att det inte finns grund för någon ekonomisk kompensation verkar inte troligt. När det gäller det allmänna skadeståndet kommer det inte vara särskilt högt om inte användningen har varit påtagligt kränkande. Med det menas inte att användning utan tillstånd kan upplevas som en allvarlig kränkning utan användningen måste ha skett på ett kränkande sätt för att motivera ett högt allmänt skadestånd.Tvister av det här slaget är svåra att driva, kan kosta stora summor pengar och ta mycket tid. Jag råder instruktören att bara driva målet om det finns ett mycket stort principiellt värde i att få rätt. Tvister av detta slag kan i regel inte föras utan kompetent biträde.Vänliga hälsningar

Gustaf Lidegran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96402)